Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de MR zitten ouders en teamleden, die via verkiezingen worden gekozen. De directeur van onze school is geen lid, maar is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen.

De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken zoals het onderwijsaanbod, arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond de school. De vergaderingen zijn openbaar, dus ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit van tevoren aangeven bij de voorzitter.

Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de MR en GMR staat op onze website.

De MR bestaat komend schooljaar uit de volgende personen:

  • Claudia Wolke, voorzitter – Stamgroepleider stamgroep 1 (personeel)
  • Melanie Oevering – Leerkrachtondersteuner (personeel)
  • Johan Wijnja– ouder van Master Sneek
  • Marenne Wisman - ouder van Master Sneek

 

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. GMR@kykscholen.nl