Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Verlof en afwezigheid

Ziek melden of verlof aanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan kunt u ons voor 8.30 uur bellen om uw kind af te melden. U kunt uw kind ook via Social Schools bij de leerkracht afmelden.

Is een leerling zonder toestemming afwezig, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar (lpa). De lpa die gekoppeld is aan onze school is mevrouw S. Verf.

In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Bijzonder verlof moet minstens 2 weken van te voren aangevraagd worden.