Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Passend onderwijs

Leerlingvolgsysteem en zorgroute
Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties van leerlingen vinden we belangrijk. Als we werken aan kwaliteit, investeren we direct in onze leerlingen en hun prestaties. We volgen alle resultaten met het leerlingvolgsysteem, de groepsoverzichten en de verschillende toetsen.

Master Sneek stimuleert alle leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. We willen het beste uit uw kind halen en aanbieden wat uw kind nodig heeft..

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere problemen hebben. De leerkrachten houden dit goed in de gaten. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over een leerling? Leerkracht en intern begeleider bespreken dan (samen met ouders) welke ondersteuning nodig is. Ook kan de leerling in het bovenschools Zorg en Advies Team besproken worden. In dit team werken we samen met onder meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente met oa. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen.

 

KYK Expertisecentrum

Soms kan de school de benodigde ondersteuning voor leerlingen niet zelf bieden. Dan wordt er in overleg met ouders gebruik gemaakt van het Expertisecentrum.

Het KYK Expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de Kykscholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het centrum werkt ook samen met externe partijen en is beschikbaar voor alle leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd op het juiste moment inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruik maken van de kennis van het Odyssee Expertisecentrum. Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen zijn in een groep (van welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en ondersteuning (u kunt dit lezen op de website). Zo weet het Expertisecentrum precies waar wat te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het contact met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum loopt via de intern begeleider van onze school.

Samenwerkingsverbanden Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website: www.passendonderwijsinfryslan.nl

Leerlab

KYK heeft het Leerlab voor meer- of hoogbegaafde leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging en begeleiding. In het Leerlab wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Kijk voor meer informatie op de website.

Soms leren leerlingen door te doen. Met name een groep leerlingen die als uitstroomprofiel Pro, VMBO BB of VMBO BK heeft kan baat hebben bij een andere aanpak. Op Master Sneek krijgen deze leerlingen een praktisch aanbod, daarnaast is er ook extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.