Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Zo werken wij...

Het team van Master Sneek wil haar leerlingen stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen. Naast de cognitieve en fysieke ontwikkeling hechten wij ook veel waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Op Master Sneek werken we samen met ouders en kind aan hetzelfde doel; de positieve ontwikkeling en leren vanuit een passend aanbod voor de leerling.

Kennis is overal. De wereld ligt open en we begeven ons in een kennissamenleving. Ontwikkelingen verspreiden zich razendsnel over onze wereld. Dit is pijnlijk duidelijk geworden in de Coronacrisis die is ontstaan. In deze tijd wordt ook duidelijk hoe snel we moeten kunnen handelen om dergelijke grote problemen op te kunnen lossen. Juist de kinderen van deze tijd kunnen dit. We dienen ze uit te dagen om te leren hun eigen ontwikkeling in de hand te nemen

Leren van elkaar

De stamgroepen zijn heterogeen samengesteld. De samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen per jaargroep en kan per schooljaar anders zijn. Het samenstellen van de groepen is een nauwkeurig proces. Dit wordt in overleg met de intern begeleider en de coaches gedaan. In een heterogene samenstelling wordt de samenwerking tussen verschillende leeftijden gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons het gevoel hebben op een school te zitten en niet alleen in een klas. Door de heterogene samenstelling leren de leerlingen veel verschillende leerlingen kennen, daardoor is het eenvoudiger om bijvoorbeeld om hulp te vragen.

Leren op niveau

We bieden de kinderen onderwijs dat past bij hun eigen niveau. De groepen zijn zo ingericht dat kinderen werk aangeboden krijgen dat past bij hun eigen leerniveau per lesgebied. Wanneer een leerling bijvoorbeeld rekenen makkelijk vindt en taal lastiger dan kunnen we daarin maatwerk leveren. Daarbij blijven de kinderen wel in de groep met en van elkaar leren, een zeer krachtige vorm van leren. Leerlingen weten van elkaar wat hun sterke punten zijn of waar ze een ander bij kunnen helpen, van daaruit leren ze samenwerken. Ook is ons onderwijs gericht op de werkelijke wereld. We bieden leersituaties die realistisch zijn. Een winkel om te leren rekenen, een schooltuin waar biologie en tekenen aan bod komen. Hierbij proberen we actief leren veel aan bod te laten komen. Het werken in de klas op de iPad of in een boek wordt afgewisseld met een activiteit waarin het geleerde wordt toegepast. We werken hierbij aan persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en kennis. We richten ons hierbij veel op de initiatieven van de kinderen zelf. Waar zijn kinderen zelf in geïnteresseerd, wat kunnen ze goed, wat willen ze zelf ontwikkelen. Wanneer we aansluiten op de initiatieven van de kinderen leren ze zelf beter initiatieven ontwikkelen. De ideeën die ze hebben doen ertoe en worden belangrijk wanneer je daar acties aan kunt verbinden. Door schoolbreed te werken aan een thema krijgen de kinderen betekenisvolle activiteiten aangeboden en leren zij meer over de maatschappij waarin ze opgroeien.