Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals onderwijsaanbod, arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Een ouder of een teamlid van Master zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle KyKscholen. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de MR en GMR staat op onze website. De MR bestaat komend schooljaar uit de volgende personen:

  • Johan Wijnja– ouder van Master Sneek
  • Claudia Wolke, voorzitter – werkzaam op Master Sneek
  • Marenne Wisman - ouder van Master Sneek
  • Melanie Oevering - werkzaam op Master Sneek