Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

KiVa

Anti-pestprogramma KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op individuele kinderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het school- en leerklimaat sterk verbetert, leerlingen zich prettiger voelen, effectief pesten tegengaat en oplost en leerkrachten vaardigheden aanleert om met groepsproblemen om te gaan. Aan dit onderzoek hebben verschillende scholen van Stichting Odyssee meegedaan. KiVa is goedgekeurd door het Nationaal Jeugdinstituut en voldoet aan de eisen van wet sociale veiligheid op school.

Sfeer, gedragsregels en aanpak pesten 

Je veilig en prettig voelen op school; dat is voor ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige schoolomgeving. Master Sneek heeft heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein. De regels geven ook bescherming. Ouders weten bijvoorbeeld precies hoe ons personeel omgaat met de aan hen toevertrouwde leerlingen.

Pestgedrag wordt op onze school direct aangepakt. In het protocol staat beschreven wat we doen als er sprake is van pesten. In alle klassen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels en het pestprotocol. Contactpersoon op onze school is Kim Kampman.