Medezeggenschap

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Een ouder of een teamlid van Master zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! 

De MR bestaat komend schooljaar uit de volgende personen:

  • Rikst Bootsma (voorzitter), ouder van Master Sneek (mr@mastersneek.nl)
  • Jildou Sinnema, ouder van Master Sneek
  • Kim Kampman, leerkracht Master Sneek
  • Chantal Dijkstra (secretaris), ouder Master Sperkhem
  • Jolanda Bakker, leerkracht Master Sperkhem
  • Larissa Hoogstra, leerkracht Master Amiko