Stichting Odyssee

Master Sneek is één van de vijftien Odysseescholen met een openbare identiteit. We hebben binnen onze stichting verschillende scholen: dorpsscholen, stadsscholen, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. We werken goed met elkaar samen en maken gebruik van alle expertise van scholen. Odyssee is een jonge organisatie, die passend openbaar onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit Sneek en omgeving. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische en actieve mensen. We bereiden onze leerlingen voor op de volgende stap in hun leven, brengen zelfvertrouwen en discipline bij en motiveren hen om een leven lang te leren. Odyssee heeft een eigen kleur, een eigen identiteit. Deze is kenmerkend voor al onze scholen. “Open voor iedereen, oog voor verschillen, kleurrijk en positief.”

De andere Odysseescholen zijn:

 • ’t Raerderhiem
 • obs Zwetteschool
 • Master Sperkhem
 • Epemaskoalle
 • De Oudvaart
 • De Wyken
 • SBO Wetterwille
 • Sinne
 • Praktijkschool
 • Master Amiko (AZC-school)
 • Middelstein
 • ’t Wad
 • het Noorderlicht
 • Tienerschool Sneek