Dit is Master Sneek

Master Sneek is één van de 13 scholen van Stichting Odyssee. Odyssee biedt passend onderwijs aan ongeveer 2150 leerlingen van 4-18 jaar. Het onderwijs wordt gegeven door een enthousiast team van 315 medewerkers – variërend van assistent en vakleerkracht tot conciërges en experts.

Open voor iedereen

Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs! Ook luisteren we goed naar wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

Als Odyssee maken wij het onderwijs passend voor ieder kind. Kinderen krijgen regie op het eigen leren, met focus op plezier, avontuur en talent!

Odysseescholen zijn integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat op alle domeinen school- teams verantwoordelijkheid en invloed hebben op school. Vanuit het servicebureau worden de scholen hierbij ondersteund.

Op de website van Odyssee is meer te lezen over onze gezamenlijke visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 2019- 2023. Dit plan is de basis waarop scholen hun schoolplan vormgeven. Dit plan is ook te vinden op onze website. Vanaf 2019 wordt een bestuurlijke fusie tussen de besturen Odyssee en Gearhing voorbereid.

Oog voor verschillen

Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk spelen we zo goed mogelijk in op deze verschillen. Onze leerkrachten verstaan hun vak en halen het optimale uit elke leerling. Dat doen ze in samenspraak met de ouders en andere betrokkenen bij de school. Overigens zijn ook alle medewerkers uniek en daar hebben we oog voor.

Master Sneek

 

Het team van Master Sneek wil haar leerlingen stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen.

Naast de cognitieve en fysieke ontwikkeling hechten wij ook veel waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Op Master Sneek werken we samen met ou- ders en kind aan hetzelfde doel; de positieve ont- wikkeling en leren vanuit een passend aanbod voor de leerling.

Kennis is overal. De wereld ligt open en we begeven ons in een kennissamenleving. Ontwikkelingen verspreiden zich razendsnel over onze wereld. Dit is pijnlijk duidelijk geworden in de Corona crisis die is ontstaan. In deze tijd wordt ook duidelijk hoe snel we moeten kunnen handelen om dergelijke grote problemen op te kunnen lossen. Juist de kinderen van deze tijd kunnen dit. We dienen ze uit te dagen om te leren hun eigen ontwikkeling in de hand te nemen.