BSO KidsFirst

Op de Master Sneek bieden wij, in een eigen ruimte, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan.

De peuteropvang de Krobbe Dobbe is geopend op de ochtenden (op dit moment van maandag t/m donderdag) en de buitenschoolse opvang is alle middag geopend en in de schoolvakanties. Kinderen kunnen op de buitenschoolse opvang terecht na schooltijd tot 18.30 uur en in de vakanties de gehele dag. Ouders kunnen vaste dagen/ middagen afnemen, maar bij de kinderopvang behoort ook flexibele afname tot de mogelijkheden.

Kids Firstwerkt structureel samen met de school. Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuteropvang veel contact heeft met de kleutergroepen, kinderen krijgen voor hun vierde jaar ook de gelegenheid om alvast een kijkje te nemen in de kleuterklas om het wennen aan school gemakkelijker te maken. De peuters en kleuters werken vaak met dezelfde thema’s en spelen ook regelmatig gezamenlijk buiten. Op de peuteropvang leren de peuters ook omgaan met een IPad, d.m.v. apps met leuke en leerzame spelletjes, al een kleine voorbereiding op groep 1. School organiseert samen met de buitenschoolse opvang de zogenaamde projectweken in de schoolvakanties waar kinderen vanuit school en de opvang aan deel kunnen nemen. De leerkracht én de bso medewerker staan dan samen voor deze klas/groep. Op deze manier wordt de samenwerking tussen school, peuteropvang en buitenschoolse opvang steeds meer uitgebreid om zo te komen tot een integrale kind aanpak om kinderen optimale kansen te bieden.

Schooljaar 2018-2019, zal Kids First op Master Sneek ook BSO aanbieden aan de leerlingen die naar de Tienerschool gaan. Voor aanmelding en/of meer informatie over de peuteropvang en de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij het kantoor in Grou en/of op de website van Kids First www.kidsfirst.nl, maar u kunt ook altijd eerst een kijkje nemen op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. U kunt daarvoor contact opnemen met de groepen, maar u kunt gerust ook zonder afspraak binnenlopen.

Contactgegevens Kantoor Grou:
Tel. 088-0350400

Peuterspeelzaal de Krobbe Dobbe
Tel. 06-19987636

Buitenschoolse opvang Obs Master Sneek
Tel. 06-19983719