Vakantie en verlof

 

vakantie

schooljaar 2017 - 2018

schooljaar 2018-2019

herfst

21 okt t/m 29 okt 2017

20 okt t/m 28 okt 2018

kerst

23 dec t/m 7 jan 2018

22 dec t/m 6 jan 2019

studiedag Odyssee

8 jan 2018

7 januari 2019

voorjaar

24 feb t/m 4 mrt 2018

16 t/m 24 feb 2019

pasen

30 mrt tot 2 apr 2018*

19 t/m 22 april 2019

Koningsdag

27 apr 2018

27 april 2019

mei

28 apr t/m 11 mei 2018

28 april t/m 5 mei 2019

hemelvaart

10 en 11 mei 2018 30 en 31 mei 2019

pinksteren

20 mei 2018

10 juni 2019

zomer

21 juli t/m 2 sept 2018

13 juli t/m 25 aug 2019

 * let op! Op een aantal scholen gaan we goede vrijdag 30 maart wel naar school. Kijk op de schoolgidskalender of de kinderen vrij zijn of niet. 

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.