Van groep 8 naar het VO

 

In totaal zijn er zes voorlichtingsavonden waarbij alle VO scholen uit de regio vertegenwoordigd zijn, nl:

csg Bogerman Balk, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Sneek, de Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus.

 

Ouders/verzorgers kunnen zich tot woensdag 8 november aanmelden voor één van de voorlichtingsavonden via http://www.voorlichtingvo.nl/

Let op: op elke voorlichtingsavond zijn alle VO – scholen aanwezig om voorlichting te geven, ouders hoeven zich dus maar voor één avond in te schrijven.

Hieronder de brief met uitleg.

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Uw zoon/dochter zit in groep acht en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Een spannend moment voor u en uw kind. De scholen voor voortgezet onderwijs in uw regio vinden het belangrijk dat u zich goed kunt voorbereiden op die overstap naar de brugklas. U bent daarom van harte uitgenodigd voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten over het voortgezet onderwijs in uw regio.

Data en plaats

Op elke voorlichtingsavond worden dezelfde voorlichtingen gegeven, u hoeft zich dus maar voor één avond in te schrijven! Hieronder het overzicht waar en wanneer de voorlichtingsavonden plaatsvinden:

 

Datum                                     Locatie                                                     Adres
13 november                       RSG Magister Alvinus                       Almastraat 5, Sneek

15 november                       csg Bogerman Balk                             Douwe Aukesstraat 1, Balk
16 november                       Marne college                                       Schoolstraat 1, Bolsward
21 november                       csg Bogerman Sneek                         Hemdijk 47, Sneek
22 november                       Nordwin college                                 Harste 2, Sneek
23 november                       csg Bogerman Koudum                   Ds. L. Tinholtstraat 3C, Koudum

                                  

Programma
19.00 uur             Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur             Centrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
19.30 uur             Voorlichtingsronde 1

20.00 uur             Wisseltijd
20.05 uur             Voorlichtingsronde 2

20.35 uur             Wisseltijd
20.40 uur             Voorlichtingsronde 3
21.10 uur             Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

De centrale voorlichting is een introductie op het voortgezet onderwijs in het algemeen. Vervolgens kunt u tijdens elke voorlichtingsronde kiezen uit een voorlichting van de volgende scholen: csg Bogerman Balk, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Sneek, de Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt.

 

Aanmelding
U kunt zich tot woensdag 8 november aanmelden voor één van de voorlichtingsavonden via http://www.voorlichtingvo.nl/. Op elke locatie/avond geldt dat er een maximum aantal plekken beschikbaar is. Meldt u zich daarom z.s.m. aan! Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. De voorlichtingsavond is alleen bedoeld voor ouders. Mocht u vragen hebben dan horen wij die graag per mail op: voorlichtingvo@cvo-zwfryslan.nl.

 

Graag tot ziens bij één van de voorlichtingsbijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

 

Jan Osinga, csg Bogerman

Peter Zeldenrust, praktijkschool de Diken

Dikkie Alkema, Marne college

Kees Bruin, Nordwin College

Sixtus Haverkamp, RSG Magister Alvinus