Nieuwe fietsroute

De bouw van het AZC is klaar. Dat betekent ook dat er een alternatieve fietsroute is voor de leerlingen van school. Zij kunnen nu vanaf school langs het AZC fietsen en komen dan uit bij de volkstuinen. Daar kunnen zij eventueel de Worp Tjaardastraat oversteken. Dit is een rustigere fietsroute dan de route over de Jancko Douwamastraat.