Nu we vier jaar verder zijn op Master zijn er een aantal ipads financieel afgeschreven. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal niet meer bruikbaar zijn maar we merken wel dat een aantal ipads minder worden. We beginnen langzaamaan met het vervangen van ipads.

Zoals u op de jaarkalender in de schoolgids heeft kunnen lezen staan er ook regelmatig coachdagen ingepland. Ervaringen van uit het vorige schooljaar leerden ons dat we af en toe tijd missen om met de coachgroep door te brengen.

IOP/OPP

Op basis van de ouderavond van 12 juni jongstleden hebben we met elkaar op basis van de ingebrachte punten van u als ouder opnieuw naar het IOP gekeken. Zo werd  onder andere aangegeven dat ouders het belangrijk vinden hun kind terug te lezen in het IOP, het gesprek te voeren over het kind i.p.v. de Cito. Tevens het betrekken van de leerling bij zijn of haar eigen ontwikkeling.

Een tijdje geleden hebben heel veel ouders/ verzorgers een formulier ingevuld waarop je kon aangeven wat je hobby’s zijn, waar je interesses liggen en wat je daarmee zou willen doen voor school.

16 mei zijn de leerlingen van coachgroep 1 en 2 op schoolreisje geweest samen met heel veel ouders die wilden begeleiden. Het weer was fantastisch, gelukkig zelfs een beetje bewolkt. Om 9.00 uur vertrok de rij auto’s naar de Naturij in Drachten.