IOP/OPP

Als school vinden wij het belangrijk dat we samen met ouders en kinderen werken aan de doelen van de kinderen. Om die reden organiseren we 4 keer per jaar een IOP gesprek. Om het kind meer centraal te stellen in het IOP hebben we de format aangepast..

 

Klik op 'lees meer' voor het volledige artikel..

In de herfstvakantie draaien we weer een projectweek. Het thema van deze week is: Herfst. Naast Lieuwe die er elke dag is, werken de volgende collega’s:

We stimuleren dat leerlingen lekker bewegen in de pauzes. Op dit moment hebben veel leerlingen plezier met skeeleren. We hebben vanuit school hier geen speciale afspraken over. Het is de verantwoording van ouders/verzorgers of leerlingen mogen skeeleren onder schooltijd en of ze hierbij bescherming moeten dragen. Wij letten er op dat er voldoende ruimte is om te skeeleren en dat iedereen rekening met elkaar houdt op het plein.

Om alle activiteiten op school te organiseren is er een heleboel hulp nodig. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders/ verzorgers zich betrokken voelen bij de school. Bij alle werkgroepen zouden we graag  wat aanvullingen zien. We begrijpen dat structureel zitting nemen niet voor iedereen haalbaar is maar bij veel werkgroepen kan er ook incidenteel geholpen worden.

Elk jaar krijgen wij aanvragen van de NHL of Friese Poort om stagiaires te plaatsen. Op Master Steve Jobs staan we altijd open voor het plaatsen van stagiaires. Enerzijds omdat we ze graag de mogelijkheid willen geven om zich te ontwikkelen als leerkracht of onderwijsassistent en anderzijds omdat het ook extra “handen” zijn die ons kunnen ondersteunen met activiteiten.

Stagiaires van de NHL of Friese Poort zijn vaak voor een schooljaar aan ons verbonden. Daarnaast krijgen wij ook wel aanvragen voor maatschappelijk stages of snuffelstages. Per aanvraag bekijken we of een student geplaatst kan worden of dat het helaas vol is. Op dit moment zijn er 3 stagiaires actief binnen onze school. Zij stellen zich even voor: