Zilveren weken en afspraken

Vanaf de kerstvakantie is er in de groepen weer ingezet op groepsvorming en het maken van afspraken met elkaar. Eenheid en duidelijkheid over afspraken is belangrijk en daarom communiceren we dit ook in de nieuwsbrief.

Afspraken voor de leerlingen:

 • We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten
 • We helpen elkaar als het kan
 • We werken rustig (samen)
 • Tijdens leswisselingen of in de pauze gaan we naar de wc
 • In de klas zitten we goed op de stoel
 • Bij vragen steken we onze vinger op
 • We ruimen onze rommel op en schuiven de stoelen aan
 • In de gang lopen we rustig over de gele baan
 • We gaan zorgvuldig om met materialen en blijven van elkaars spullen af
 • In de pauze eten en drinken we, iedereen gaat in de pauze naar buiten

    Afspraken voor de ouders:

 • Zorg ervoor dat leerlingen op tijd op school zijn. Dit houdt in dat zij 8.30 in de klas zitten. Dan willen we met de les beginnen.
 • Parkeer de auto in een parkeervak bij school of op de parkeerplaats bij de Poiesz. Met het oog op veiligheid voor de leerlingen willen wij niet dat er geparkeerd wordt langs de weg of voor de school; Ook niet om alleen een leerling af te zetten of als het regent. Laten we er met elkaar voor zorgen dat er een veilige omgeving voor de leerlingen is! 
 • Om 12.15 of 14.30 verzoeken wij jullie om buiten te wachten. De leerlingen van groep 1 en 2 worden door de coach naar buiten gebracht, de overige groepen komen zelf naar buiten.