Scholen met succes

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, en op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoek,- en communicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met Succes”. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden. Omdat de peiling inmiddels al op 1.700 andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde.

 

Op maandag 8 maart wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Ook zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst invullen.


In week 17 zal bij ons de uitslag van de peiling bekend worden gemaakt. Deze wordt dan zo snel mogelijk met de ouders van school gedeeld.