Nieuws vanuit de werkgroepen

Kunst en cultuur:

Deze week hebben de leerlingen van coachgroep 3 en 4 een voorstelling (de brief voor de koning) gezien over een verhalenverteller. Een verslag hiervan staat hieronder. Binnenkort hebben coachgroep 1 en 2 een voorstelling met als thema breien. Vanuit de werkgroep kunst en cultuur is de afgelopen periode een breiproject geweest op school. We zouden graag een vervolg geven aan dit handwerkproject. Zijn er ouders of opa’s en oma’s die hierbij zouden willen helpen? Wij denken aan: Weven, punniken, vingerhaken, haken en borduren.

 

Plein en groen:

Op 12 maart doet deze werkgroep mee met NL doet. Op deze dag worden er klusjes rondom de school opgepakt. Er worden knikkerpotjes geplaatst, een hinkelbaan geschilderd, twisterspel geschilderd en er wordt onderhoud gedaan aan de tipi en de tunnel. We kunnen deze dag best wat hulp gebruiken. Wie wil zich deze dag of een gedeelte van de dag inzetten om het plein weer wat mooier te maken? Meer informatie over de klusjes van deze dag of om je aan te melden via: www.nldoet.nl

 

Sport:

Het eerstvolgende toernooi dat er aankomt is het voetbaltoernooi voor groep 3 en 4. Dit wordt gehouden op 6 april vanaf 15.00 uur. Daarnaast worden eind april weer de Koningsspelen georganiseerd. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

 

Onderwijsaanbod:

Deze werkgroep houdt zich bezig met het vergroten van de ouderparticipatie op school. Hiervoor zijn inmiddels een aantal plannen voorgesteld. We willen in ieder geval een goede inventarisatie maken van de talenten van de ouders binnen de school. Wat zijn de beroepen en interesses? Deze inventarisatie zal gedaan worden tijdens de IOP gesprekken. Door dit schoolbreed in 1 document te zetten ontstaat er een goed overzicht van de talenten binnen de school.

 

Feesten en vieringen:

Deze werkgroep heeft met name in december altijd een hele drukke tijd met de organisatie van kerst en Sinterklaas. Inmiddels zijn zij ook weer gestart met de voorbereidingen van het lentefeest dat er binnenkort aankomt.

 

Bibliotheek:

De bibliotheek is twee ochtenden in de week open zodat leerlingen hun boek kunnen ruilen. Er zijn dan ouders aanwezig die de leerlingen kunnen ondersteunen bij het kiezen van een geschikt boek. We zijn op zoek naar een ouder die op donderdagochtend (van 8.30-9.00) zou willen helpen in de bibliotheek. Voor vragen of aanmelden kun je terecht bij Nynke Abma: nynke.abma@mastersneek.nl.