Vooraankondiging: Op woensdag 16 maart is de jaarlijkse open dag. Op deze dag is iedereen van harte welkom om een kijkje in de school te nemen. De dag is van 8.00 uur – 18.00 uur.

Het programma met daarbij de dagindeling volgt later.

De inzet tot een goede werksfeer op het stilteplein hebben we voortgezet. De leerlingen wennen goed aan de nieuwe afspraken die we gemaakt hebben. Daardoor is het gedurende werkmomenten rustiger, er wordt minder gelopen.

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang.

We merken dat er ,vooral na de weekenden, veel zwerfafval rond de school ligt. Dit willen we liever niet. De leerlingen van coachgroep 6 zullen vanaf deze week dagelijks een rondje lopen op het plein en rond de school om ervoor te zorgen dat de omgeving er netjes uitziet. Zij zullen zelf een schema maken om dit te laten rouleren.

Als voorbereiding op NL doet zijn alvast de houtsnippers in de Master moestuin aangevuld. Het ziet er weer netjes uit.