Vanaf de kerstvakantie is er in de groepen weer ingezet op groepsvorming en het maken van afspraken met elkaar. Eenheid en duidelijkheid over afspraken is belangrijk en daarom communiceren we dit ook in de nieuwsbrief.

MR

Wij zijn ivm het aftreden van mr-leden aan het einde van het schooljaar op zoek naar 2 ouders die vanaf april zitting zouden willen nemen in de mr.

 

Namens de school hebben Tessa, Hester, Jannick en Emely meegdaan aan de Friese Kampioenschappen schooldammen.

In de bovenbouw is er drie keer een ontzettend leuke workshop gegeven door Geeske Spreeuwers (moeder van Pim).

Op school zijn er steeds meer leerlingen met heelys (schoenen met wieltjes). Wij vinden het hele leuke schoenen voor buiten.