Organisatie Odysseescholen

De acht scholen voor openbaar onderwijs in Sneek werken al langer samen onder de vlag van Odyssee. Samenwerking heeft veel voordelen. Samen hebben ze meer deskundigheid in huis. Door gezamenlijk projecten op te zetten, kunnen ze de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Ook bijvoorbeeld de vervanging van leerkrachten is samen beter te regelen dan als school alleen.

 

Leiding

De dagelijkse leiding van Odyssee bestaat uit de voorzitter van het college van bestuur en de directeuren van de scholen, die elk ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen school. Een bestuursbureau ondersteunt het bestuur.

 

Beleid

Elke school heeft bovendien een eigen medezeggenschapsraad. De hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2011 – 2015 staan in het strategisch beleidsplan. U kunt het beleidsplan hier downloaden.

 

Medezeggenschap

Ouders en personeel hebben via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) invloed op het beleid van Odyssee.

 

Organisatie

Voorzitter van het college van bestuur
Roel Krijnen

 

Servicebureau
Op het servicebureau werken:

  • Maeike Penninga - personeelsadviseur
  • Remco Veldhuizen - controller
  • Haiko Feenstra - salarisadministrateur
  • Dineke Nieuwland - bestuursondersteuning
  • Rennie de Haan - administratief medewerker
  • Sjouke Tjalsma - ICT coördinator