Missie en visie

Missie

Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs in Sneek en omgeving. Wij stellen kinderen en jongeren in staat hun eigen talenten te ontdekken. Daarbij blijft niemand aan de kant staan. Elke leerling telt mee, ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Wij zijn een kleurrijke organisatie die midden in samenleving staat. Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!

 

Visie

Odyssee biedt passend onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen tot kleurrijke, kritische en actieve mensen. We gaan voor onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk, steeds gebaseerd op veiligheid en respect voor elkaar.

 

Ons onderwijs is nooit ‘af’. Als lerende organisatie staan we open voor nieuwe geluiden, op school en daarbuiten. Wij bieden onze scholen de ruimte om vanuit de gemeenschappelijke basis het eigen schoolbeleid te kleuren, samen met personeel en ouders. Om (toekomstige) medewerkers aan ons te binden, investeren wij in werkplezier, talentontwikkeling en goed personeelsbeleid.

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!